UPS

KOMUNIKACINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA

 • ESAMOS KLIENTO PADĖTIES VIEŠOJE ERDVĖJE TYRIMAS
 • KONKURENTŲ ELGESIO ANALIZĖ, SILPNŲJŲ IR STIPRIŲJŲ PUSIŲ NUSTATYMAS
 • KOMUNIKACIJŲ RINKOS POREIKIŲ NUSTATYMAS
 • KLIENTO TIKSLŲ NUSTATYMAS
 • VEIKLOS UŽDUOČIŲ PARENGIMAS
 • TRUMPALAIKIŲ IR ILGALAIKIŲ VEIKSMŲ PLANO SUDARYMAS
 • ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS
 • ĮVAIZDŽIO PRISTATYMAS – ĮVEDIMAS Į RINKĄ
 • NUOLATINĖS KOMUNIKACIJOS PALAIKYMAS
 • REAKCIJA Į POKYČIUS VIEŠOJOJE ERDVĖJE
 • KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS
facebook linkedin twiter instagram tumblr vkontakte
skype messenger telegram phone